Προϊόντα

Κουπόλα τύπου παραθύρου για εγκατάσταση σε οροφή (οριζόντια εγκατάσταση)
Κουπόλα τύπου παραθύρου για εγκατάσταση σε οροφή (οριζόντια εγκατάσταση)
Με διάσταση 1500×1000 (1.5m2). Η διάσταση μπορεί να αλλάξει σύμφωνα με τις απαιτήσεις του έργου, αρκεί να έχει επιφάνεια 1.5m2 όπως ορίζει το Προεδρικό Διάταγμα 41/2018 του νέου κανονισμού πυροπροστασίας κτιρίων.
Αξονικοί ανεμιστήρες F400-F300
Αξονικοί ανεμιστήρες F400-F300
Αξονικοί ανεμιστήρες F400-F300 κατασκευασμένοι ειδικά για εξαγωγή υπέρθερμου αέρα/καπνού και αερισμό-εξαερισμό.
Φυγοκεντρικοί ανεμιστήρες (plug fan) F400-F300 εντός κουτιού
Φυγοκεντρικοί ανεμιστήρες (plug fan) F400-F300 εντός κουτιού
Φυγοκεντρικοί ανεμιστήρες (plug fan) F400-F300 εντός κουτιού κατασκευασμένοι ειδικά για εξαγωγή υπέρθερμου αέρα/καπνού και αερισμό-εξαερισμό.
Φυγοκεντρικοί ανεμιστήρες οροφής F400-F300 τύπου μανιταριού
Φυγοκεντρικοί ανεμιστήρες οροφής F400-F300 τύπου μανιταριού
Φυγοκεντρικοί ανεμιστήρες οροφής F400-F300 τύπου μανιταριού κατασκευασμένοι ειδικά για εξαγωγή υπέρθερμου αέρα/καπνού και αερισμό-εξαερισμό.
Φυγοκεντρικοί ανεμιστήρες, Impulse και Jet Fans F400-F300
Φυγοκεντρικοί ανεμιστήρες, Impulse και Jet Fans F400-F300
Φυγοκεντρικοί ανεμιστήρες, Impulse και Jet Fans F400-F300 κατασκευασμένοι ειδικά εξαγωγή υπέρθερμου αέρα/καπνού αλλά και εξαερισμού/αερισμού.
Αεραγωγοί αποκαπνισμού τύπου Single Compartment
Αεραγωγοί αποκαπνισμού τύπου Single Compartment
Οι αεραγωγοί αποκαπνισμού τύπου Single Compartment είναι ορθογώνιοι χαλύβδινοι αεραγωγοί που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εξαγωγή καπνού και θερμότητας σε ειδικά συστήματα ελέγχου διάδοσης καπνού και θερμότητας εντός μιας πυράντοχης ζώνης.
Αεραγωγοί αποκαπνισμού τύπου Multi compartment
Αεραγωγοί αποκαπνισμού τύπου Multi compartment
Οι αεραγωγοί αποκαπνισμού τύπου Multi compartment είναι ορθογώνιοι χαλύβδινοι αεραγωγοί τύπου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εξαγωγή καπνού και θερμότητας σε ειδικά συστήματα ελέγχου διάδοσης καπνού και θερμότητας εντός μιας πυράντοχης ζώνης.