Κεντρικός αποκαπνισμος και αερισμός

Κουπόλα τύπου πολύφυλλου για εγκατάσταση στη κορυφή του κλιμακοστασίου
Κουπόλα τύπου πολύφυλλου για εγκατάσταση στη κορυφή του κλιμακοστασίου
Mε διάσταση 1500×1000 (1.5m2). Η διάσταση μπορεί να αλλάξει σύμφωνα με τις απαιτήσεις του έργου, αρκεί να έχει επιφάνεια 1.5m2 όπως ορίζει το Προεδρικό Διάταγμα 41/2018 του νέου κανονισμού πυροπροστασίας κτιρίων. Κάθετη εγκατάσταση.
Κουπόλα τύπου παραθύρου για εγκατάσταση στη κορυφή του κλιμακοστασίου
Κουπόλα τύπου παραθύρου για εγκατάσταση στη κορυφή του κλιμακοστασίου
Με διάσταση 1500×1000 (1.5m2). Η διάσταση μπορεί να αλλάξει σύμφωνα με τις απαιτήσεις του έργου, αρκεί να έχει επιφάνεια 1.5m2 όπως ορίζει το Προεδρικό Διάταγμα 41/2018 του νέου κανονισμού πυροπροστασίας κτιρίων. Κάθετη εγκατάσταση.
Κουπόλα τύπου παραθύρου για εγκατάσταση σε οροφή (οριζόντια εγκατάσταση)
Κουπόλα τύπου παραθύρου για εγκατάσταση σε οροφή (οριζόντια εγκατάσταση)
Με διάσταση 1500×1000 (1.5m2). Η διάσταση μπορεί να αλλάξει σύμφωνα με τις απαιτήσεις του έργου, αρκεί να έχει επιφάνεια 1.5m2 όπως ορίζει το Προεδρικό Διάταγμα 41/2018 του νέου κανονισμού πυροπροστασίας κτιρίων.