Άρθρα

Κουπόλες αποκαπνισμού (SHEV – Smoke Exhaust Ventilation)
Κουπόλες αποκαπνισμού (SHEV – Smoke Exhaust Ventilation)
Όπως είναι γνωστό πλέον στους κατασκευαστές, σε όλες τις πολυκατοικίες άνω των 5 ορόφων είναι απαραίτητο από το Προεδρικό Διάταγμα 41/18 η εγκατάσταση κουπόλας αποκαπνισμού...
Πώς να αποτρέψετε αποτελεσματικά την πυρκαγιά με τη χρήση σύγχρονων συστημάτων εξαερισμού
Πώς να αποτρέψετε αποτελεσματικά την πυρκαγιά με τη χρήση σύγχρονων συστημάτων εξαερισμού
Σε όλα τα κτίρια άνω των 23 μέτρων απαιτείται η χρήση συστημάτων υπερπίεσης και αποκαπνισμού με απώτερο στόχο την διασφάλιση ανθρώπινων ζωών και την άμεση κατάσβεση της πυρκαγιάς...
Ανάλυση σχεδιαστικών λύσεων για συστήματα υπερπίεσης σύμφωνα με το EN 12101-6
Ανάλυση σχεδιαστικών λύσεων για συστήματα υπερπίεσης σύμφωνα με το EN 12101-6
Το πρότυπο EN 12101-6 ορίζει έξι κατηγορίες συστημάτων διαφορικής πίεσης: A, B, C, D, E και F. Ένας μηχανικός-μελετητής που συνεργάζεται με έναν ειδικό σε συστήματα αποκαπνισμού...
Πώς να εγκαταστήσετε σωστά ένα διάφραγμα πυρασφάλειας – fire damper
Πώς να εγκαταστήσετε σωστά ένα διάφραγμα πυρασφάλειας – fire damper
Τα διαφράγματα φωτιάς (fire damper) παίζουν σημαντικό ρόλο στην πυρασφάλεια ενός κτιρίου, σταματώντας την μετάδοση του καπνού και της φωτιάς σε άλλους χώρους...
Αποστείρωση αέρα και έλεγχος πίεσης σε υγειονομικούς χώρους
Αποστείρωση αέρα και έλεγχος πίεσης σε υγειονομικούς χώρους
Απαιτείται να διατηρείται η σωστή καθαρότητα του αέρα στα δωμάτια του νοσοκομείου. Τέτοια δωμάτια ταξινομούνται με βάση το επιτρεπόμενο επίπεδο καθαρού αέρα...
Πιστοποίηση - Κλάση του Fire Damper
Πιστοποίηση - Κλάση του Fire Damper
Όταν επιλέγουμε διαφράγματα πυρασφάλειας (fire dampers), πρέπει πρώτα να καθορίσουμε τις απαιτήσεις πυραντίστασης του προϊόντος...
Εγκατάσταση διαφράγματος πυρασφάλειας (fire damper – smoke damper)
Εγκατάσταση διαφράγματος πυρασφάλειας (fire damper – smoke damper)
Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου EN 1366-10, ο αποφασιστικός παράγοντας για την επιλογή ταξινόμησης ενός διαφράγματος πυρκαγιάς (fire damper)...