Αποστείρωση αέρα και έλεγχος πίεσης σε υγειονομικούς χώρους

5/1/2023

Απαιτείται να διατηρείται η σωστή καθαρότητα του αέρα στα δωμάτια του νοσοκομείου. Τέτοια δωμάτια ταξινομούνται με βάση το επιτρεπόμενο επίπεδο καθαρού αέρα.

Η καθαρότητα του αέρα διατηρείται με δύο τρόπους:

  • 1) Χρήση φίλτρων σε μονάδες διαχείρισης αέρα (ΚΚΜ), εντός των αεραγωγών ή ακόμα και στα στόμια παροχής αέρα
  • 2) Διατήρηση υπερπίεσης/υποπίεσης μεταξύ χώρων

Η χρήση της υπερπίεσης σε καθαρούς χώρους (clean rooms) όπου η ποιότητα του αέρα είναι ύψιστης σημασίας, σημαίνει πως με το άνοιγμα της πόρτας, ο αέρας του διπλανού χώρου ή χολ δεν ρέει μέσα στον χώρο, αντιθέτως ο αέρας του καθαρού χώρου ωθείτε προς τα έξω λόγω της υψηλής πίεσης του.

Η υψηλή πίεση που διατηρείτε στον καθαρό χώρο προστατεύει από την εισροή βρώμικου αέρα μέσω διαρροών.

Αντίστροφη λειτουργία υπόκειται στους βρόμικους χώρους (hazardous) όπου διατηρείτε υποπίεση για να μην υπάρξει διαρροή επικίνδυνων αερίων/ουσιών και να κατευθυνθούν προς τα φίλτρα από τη συσκευή εξαγωγής αέρα.

Πώς να εξασφαλίσετε τη σωστή πίεση σε ένα δωμάτιο

Υπάρχουν δύο τρόποι για να πετύχουμε την σωστή πίεση σε ένα χώρο.

Ο 1ος τρόπος είναι χρησιμοποιώντας ελεγκτές πίεσης με το μειονέκτημα πως αυτή η λύση δεν επιτρέπει τον έλεγχο των απαραίτητων εναλλαγών αέρα του χώρου (ACH). Για παράδειγμα μπορεί σε έναν χώρο, για να πετύχουμε την σωστή πίεση, να κάνουμε λιγότερες εναλλαγές αέρα απ’ ότι χρειάζεται.

Για καλύτερη απόδοση, προτείνετε σύστημα με ελεγκτές VAV. Η προτεινόμενη διαφορά πίεσης ΔP ανάμεσα σε δύο διπλανά δωμάτια είναι 10 έως 20Pa.

Καθαρός αέρας στα νοσοκομεία και πράγματα που πρέπει να έχετε υπόψη κατά την εγκατάσταση

Σε χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος (clean rooms) οι αεραγωγοί πρέπει να εγκαθίστανται έτσι ώστε να διευκολύνουν την πρόσβαση για καθαριότητα ή αντικατάσταση εξαρτημάτων/φίλτρων. Τα γειτονικά δωμάτια πρέπει να είναι κατασκευασμένα με υψηλή αεροστεγανότητα ώστε να μην υπάρχουν διαρροές αφιλτράριστου αέρα από τον έναν χώρο στον άλλον. Υψηλή σημασία έχει και το αεροστεγανό κλείσιμο της πόρτας.

Η ρύθμιση της πίεσης μπορεί να γίνει ελέγχοντας είτε την προσαγωγή ή την απόρριψη αέρα. Η καλύτερη τεχνική λύση για την δημιουργία υπερπίεσης επιτυγχάνεται με τον έλεγχο προσαγωγής και αντίστοιχα για την υποπίεση με τον έλεγχο της απόρριψης αέρα. Με αυτόν τον τρόπο, θα αυξάνεται συχνά η παροχή αέρα με αποτέλεσμα να επιτυγχάνουμε τις ελάχιστες απαιτούμενες εναλλαγές αέρα.

Σε πιο λίγο περίπλοκα συστήματα υπερπίεσης/υποπίεσης, μπορεί να χρησιμοποιηθούν 1 VAV και 1 CAV αντί για 2 μονάδες VAV. Επίσης η ταχύτητα αντίδρασης των VAV εξαρτάται από την επιλογή του κινητήρα. Υπάρχουν κινητήρες με πολύ γρήγορο χρόνο αντίδρασης στα 3s και με αργότερο στα 150s.

Τρία φίλτρα αέρα που διασφαλίζουν την ποιότητα του αέρα σε νοσοκομεία και εργαστήρια

Ένα άλλο στοιχείο που παίζει σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της καθαριότητας είναι τα φίλτρα αέρα. Οι τρεις βασικές ομάδες φίλτρων, ξεκινώντας από τις λιγότερο αποτελεσματικές: EPA, HEPA και ULPA.

Οι ηλεκτροστατικοί καθαριστές αποτελούν τον δεύτερο τύπο φίλτρων αέρα. Χρησιμοποιούν ηλεκτρικό ρεύμα για να εξουδετερώσουν τους ρύπους. Ο αέρας που παρέχεται σε μια τέτοια συσκευή διέρχεται μέσω του προκαταρκτικού φίλτρου που αφαιρεί μεγαλύτερα σωματίδια βρωμιάς. Στο ηλεκτροστατικό φυσίγγιο, το ρεύμα υψηλής τάσης προκαλεί ιονισμό των σωματιδίων. Τα αρνητικά φορτισμένα σωματίδια στη συνέχεια έλκονται σε πλάκες συλλέκτη και εξουδετερώνονται. Η προκύπτουσα απόθεση είναι βιολογικά ουδέτερη. Λόγω των ιδιοτήτων τους, τα φίλτρα αυτού του τύπου προκαλούν χαμηλή αντίσταση ροής. Εκτός από τα οφέλη της χαμηλότερης απώλειας ενέργειας, η χαμηλότερη αντίσταση του αέρα έχει ως αποτέλεσμα λιγότερο θόρυβο που παράγεται από την εγκατάσταση.

Για να διατηρηθούν υψηλές παραμέτρους καθαρισμού, τα μη υφασμένα στοιχεία φίλτρου πρέπει να αντικατασταθούν και αντίστοιχα να καθαριστούν τα φυσίγγια ηλεκτροστατικών φίλτρων.

Ένα βρώμικο φίλτρο θα μειώσει την αποτελεσματικότητα του φιλτραρίσματος και, ταυτόχρονα, θα αυξήσει την αντίσταση ροής και συνεπώς το θόρυβο και την απώλεια ενέργειας. Εάν έχει εγκατασταθεί πρεσσοστάτης αέρος με έξοδο ρελέ, μπορείτε να ελέγξετε εάν το φίλτρο χρειάζεται αντικατάσταση. Για τα ηλεκτροστατικά φίλτρα, η ρύπανση του φίλτρου παρακολουθείται από ηλεκτρονικό κύκλωμα.