ΣΚΑΝΤΕΚ

Η εταιρία 'ΣΚΑΝΤΕΚ' ιδρύθηκε το 1990 στην Αθήνα με κύρια ασχολία την προμήθεια και τεχνική υποστήριξη προϊόντων παθητικής πυρασφάλειας.

Τα τελευταία χρόνια η εταιρία έχει εμπλουτίσει το εύρος των προϊόντων της στον τομέα κλιματισμού-εξαερισμού, με έμφαση στην προσθήκη καινοτόμων προϊόντων για εξοικονόμηση ενέργειας. Τα προϊόντα μας είναι πιστοποιημένα και ακολουθούν τις τελευταίες οδηγίες από το νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ.