Συστήματα υπερπίεσης κλιμακοστασίων και αποκαπνισμού

Μονάδες iSWAY
Μονάδες iSWAY
Το σύνολο των προϊόντων iSWAY-FC®, iSWAY-WFC® και iSWAY-RFC® ελέγχει την υπερπίεση στους διαδρόμους για να εμποδίσει την παρουσία θερμού καπνού στις οδεύσεις διαφυγής του κτιρίου σε περίπτωση πυρκαγιάς.