Το σύνολο των προϊόντων iSWAY-FC®, iSWAY-WFC® και iSWAY-RFC® ελέγχει την υπερπίεση στους διαδρόμους για να εμποδίσει την παρουσία θερμού καπνού στις οδεύσεις διαφυγής του κτιρίου σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Χάρη σε ένα ευρύ φάσμα παραλλαγών και διαθέσιμων αξεσουάρ, ακόμη και τα πιο πολύπλοκα συστήματα διαφορικής πίεσης μπορούν να κατασκευαστούν από μονάδες iSWAY® για να παρέχουν αποτελεσματική προστασία από τον καπνό στους διαδρόμους εκκένωσης σε κτίρια διαφόρων σκοπών.

Παραδείγματα συστημάτων με μονάδες iSWAY

Οποιαδήποτε συστήματα ελέγχου διαφορικής πίεσης μπορούν να υλοποιηθούν χρησιμοποιώντας τις μονάδες iSWAY®. Η επιλογή του τύπου, της τοποθεσίας εγκατάστασης, των πρόσθετων εξαρτημάτων και των απαραίτητων αξεσουάρ πρέπει να έχει γίνει από την αρχική μελέτη του συστήματος, λαμβάνοντας υπόψη το ύψος και την αρχιτεκτονική του κτιρίου, το σενάριο εκκένωσης και τις λεπτομερείς υποθέσεις που λαμβάνονται στον σχεδιασμό.

Παράδειγμα 1. Αερισμός του κλιμακοστασίου με χρήση εξαερισμού πολλαπλών σημείων και συσκευή iSWAY-FC® στην οροφή.

Παράδειγμα 2. Αερισμός του κλιμακοστασίου με τη μονάδα iSWAY-FC® με ροή αέρα πολλαπλών σημείων και αερισμός στους προθάλαμους με τη μονάδα iSWAY-FC-D® με ηλεκτρονική μέτρηση διαφορικής πίεσης και έλεγχο ηλεκτροκίνητων διαφραγμάτων αέρα, εξασφαλίζοντας την πρόληψη της μεταφοράς καπνού στον προθάλαμο

Τρόπος λειτουργίας iSWAY

Η δημιουργία και η ακριβής ρύθμιση της υπερπίεσης σε προστατευμένους χώρους πραγματοποιείται με την συνεχής ρύθμιση των στροφών του ανεμιστήρα με βάση τη μέτρηση της διαφορικής πίεσης μεταξύ του προστατευόμενου χώρου και του χώρου αναφοράς (εσωτερικό του κτηρίου ή του περιβάλλοντος χώρου). Η ροή αέρα που παρέχεται στον προστατευμένο χώρο ρυθμίζεται αυτόματα αλλάζοντας την ταχύτητα περιστροφής του ανεμιστήρα εξοπλισμένου με μετατροπέα συχνότητας (VFD inverter). Οι συσκευές iSWAY® διασφαλίζουν ότι οι οδοί διαφυγής διατηρούνται απαλλαγμένες από καπνό, τόσο κατά τη διάρκεια του κριτηρίου πίεσης (όλες οι πόρτες κλειστές), όσο και κατά τη διάρκεια της εκκένωσης και της διάσωσης και της πυρόσβεσης (ανοιχτές πόρτες σύμφωνα με τις υιοθετημένες σχεδιαστικές παραδοχές). Τα σετ συσκευών iSWAY-FC®, -RFC® και -WFC® παρέχουν συνεχή μέτρηση και παρακολούθηση της υπερπίεσης στον προστατευμένο χώρο και άμεση απόκριση στην αλλαγή της υπερπίεσης, αυξάνοντας ή μειώνοντας την ταχύτητα του ανεμιστήρα χωρίς την ανάγκη εγκατάστασης διαφραγμάτων μηχανικής εκτόνωσης υπερπίεσης στο κλιμακοστάσιο και τυπικών διαφραγμάτων αέρος στο atrium.

Πλεονεκτήματα μονάδων υπερπίεσης iSWAY

 • Πλήρεις αεροδυναμικές και ηλεκτρικές δοκιμές που διενεργούνται από ανεξάρτητα εργαστήρια που επιβεβαιώνουν την αποτελεσματικότητα, την αξιοπιστία και την ανθεκτικότητα των συσκευών
 • Καλύπτονται όλες οι απαιτήσεις του ευρωπαϊκού προτύπου EN 12101-6 και EN 12101-13
 • Ένα ευρύ φάσμα παραλλαγών στην υλοποίηση των συστημάτων και στις διαστάσεις κατασκευής, επιτρέπει την εγκατάσταση των μονάδων σε οποιοδήποτε χώρο εντός και εκτός του κτιρίου
 • Ακριβής ρύθμιση πίεσης χρησιμοποιώντας έναν καινοτόμο αλγόριθμο πρόβλεψης που βασίζεται σε νευρωνικά δίκτυα, εξασφαλίζοντας αυτόματη προσαρμογή σε αλλαγές στα χαρακτηριστικά του κτιρίου, π.χ. αυξημένη διαρροή του προστατευμένου χώρου λόγω γήρανσης των υλικών κατασκευής
 • Απλοποιημένη υδραυλική ρύθμιση και καλιμπράρισμα συστήματος
 • Δεν χρειάζεται μηχανικά διαφράγματα εκτόνωσης πίεσης για τη ρύθμιση της πίεσης στις σκάλες και ούτε διαφράγματα αέρος στο atrium
 • Συνεχής παρακολούθηση των παραμέτρων λειτουργίας των βασικών εξαρτημάτων των μονάδων
 • Αυτόματη λειτουργία self-test κάθε 24 ώρες, επιτρέποντας τη μείωση της διάρκειας των περιοδικών επιθεωρήσεων και τη μείωση του κόστους λειτουργίας
 • Οπτικοποίηση της αρχιτεκτονικής του συστήματος ελέγχου διαφορικής πίεσης, με τις τοποθεσίες των βασικών εξαρτημάτων και ενδείξεις της μετρούμενης διαφοράς πίεσης
 • Παρακολούθηση των συνθηκών λειτουργίας της συσκευής (MSPU) με ένα φιλικό προς το χρήστη All-in-One οπτικοποιημένο περιβάλλον που επιτρέπει ταχεία διάγνωση του συστήματος

Περιγραφή συστήματος διαφορικής πίεσης SAFETY WAY

Το σύστημα ελέγχου διαφορικής πίεσης SAFETY WAY® είναι μια καινοτόμος τεχνική λύση που αναπτύχθηκε από την SMAY, με σκοπό την διασφάλιση από την παρουσία καπνού σε κλιμακοστάσια και ανελκυστήρες σε πολυώροφα κτίρια (π.χ. ουρανοξύστες). Η εφαρμογή του συστήματος επιτρέπει την επίτευξη σταθερής υπερπίεσης σε αεριζόμενους χώρους περιορίζοντας την επίδραση του φαινομένου της καμινάδας (ζεστός αέρας κατευθύνεται προς τα πάνω στρώματα), της επίδρασης των ισχυρών ανέμων και του φαινομένου του εμβόλου.

Το SAFETY WAY® είναι το αποτέλεσμα ενός έργου έρευνας και υλοποίησης που διήρκησε πάνω από δύο χρόνια, συμπεριλαμβανομένων πειραμάτων πραγματικής κλίμακας, εργαστηριακών δοκιμών και σύνθετων αριθμητικών αναλύσεων (CFDs). Με τη χρήση αυτής της λύσης, μπορείτε να ασφαλιστεί ολόκληρο το κτίριο ή μόνο επιλεγμένοι χώροι, π.χ. κλιμακοστάσιο. Επιπλέον μπορεί να ενσωματωθεί με όλα τα πρωτόκολλα BMS. Ανεξάρτητα από την επιλογή του τύπου συστήματος SAFETY WAY®, είναι εξοπλισμένο με πλήρη εργοστασιακό αυτοματισμό, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης και της οπτικοποίησης των παραμέτρων λειτουργίας μεμονωμένων εξαρτημάτων σε πραγματικό χρόνο.

Στη βασική έκδοση, το σύστημα αποτελείται από τρεις μονάδες iSWAY -FC®. Δύο από αυτές είναι μονάδες τύπου iSWAY-FC-R εξοπλισμένες με αναστρέψιμους ανεμιστήρες, των οποίων ο στόχος είναι ο αερισμός και η δημιουργία κατευθυνόμενης ροής αέρα στον προστατευόμενο χώρο για δημιουργία υπερπίεσης. Η τρίτη μονάδα είναι τύπου iSWAY-FC-D, η οποία αντισταθμίζει την πτώση πίεσης που προκύπτει από διαρροή αέρα στον προστατευμένο χώρο. Στην περίπτωση των ανελκυστήρων, αρκεί η χρήση δύο συσκευών τύπου iSWAY-FC-R. Το σύστημα SAFETY WAY® μπορεί να χρησιμοποιηθεί με επιτυχία για τον αερισμό ανελκυστήρων υψηλής ταχύτητας. Ο αριθμός των συσκευών iSWAY® εξαρτάται κυρίως από το ύψος του κτιρίου και την επιλεγμένη μέθοδο παροχής αέρα στο κλιμακοστάσιο.

Η αρχή της λειτουργίας του συστήματος συνίσταται ουσιαστικά στη χρήση της αντίστασης ροής του κλιμακοστασίου ή του ανελκυστήρα για την αντιστάθμιση της αλλαγής πιέσεων που προκαλείται από το φαινόμενο της καμινάδας. Η κατεύθυνση ροής αέρα ρυθμίζεται αυτόματα κατά την εκκίνηση του συστήματος, με βάση τη μετρούμενη διαφορά θερμοκρασίας (T) του εσωτερικού και εξωτερικού αέρα. Η απόδοση μεμονωμένων σετ ρυθμίζεται αυτόματα με βάση μια συνεχή μέτρηση της διαφοράς πίεσης (P) μεταξύ του προστατευόμενου χώρου, π.χ. κλιμακοστασίου και της πίεση αναφοράς (reference pressure). Προκειμένου ο έλεγχος να μην επηρεάζεται αρνητικά από τους εξωτερικούς ανέμους που προκαλούν αύξηση πίεσης η αναρρόφησης στους εσωτερικούς χώρους, τοποθετούνται αισθητήρια μέτρησης πίεσης ως αναφορά, σε επιλεγμένους ορόφους εντός του κτιρίου.

Τα πιο σημαντικά πλεονεκτήματα του συστήματος SAFETY WAY®:

 • Η αποτελεσματικότητα επιβεβαιώθηκε στην πράξη σε ορισμένα από τα ψηλότερα κτίρια στην Πολωνία, π.χ. στον ουρανοξύστη Spire (220m) στη Βαρσοβία
 • Σύστημα αποτελούμενο από πιστοποιημένες μονάδες ελέγχου διαφορικής πίεσης
 • Καλωδίωση σε ένα σύστημα βρόχου fireBUS®
 • Διαφανής και επαναλαμβανόμενη αρχιτεκτονική προσαρμοσμένη στις τοπικές απαιτήσεις
 • Ανεξαρτησία συστήματος από τις μεταβολές των περιβαλλοντικών παραμέτρων
 • Δεν χρειάζεται να χωριστεί το κλιμακοστάσιο σε τμήματα
 • Χωρίς ανάγκη κατασκευής shaft αερισμού σε όλο το ύψος του κλιμακοστασίου
 • Δυνατότητα σταθεροποίησης της υπερπίεσης στους ανελκυστήρες υψηλής ταχύτητας

Version 1 – iSWAY-FC® είναι compact μονάδα και έχει σχεδιαστεί από προεπιλογή για εγκατάσταση οπουδήποτε εντός ή εκτός του κτιρίου. Όλα τα στοιχεία της μονάδας που είναι υπεύθυνα για τη λειτουργία του (εκτός από τα στοιχεία αυτοματισμού πεδίου όπως ελεγκτές, αισθητήρες πίεσης κ.λπ.) είναι τοποθετημένα εντός του περιβλήματος της μονάδας.

Τα εξαρτήματα της μονάδος iSWAY-FC®:

 • ανεμιστήρας με inverter
 • αντίσταση φρεναρίσματος ανεμιστήρα (braking resistor)
 • ερμάριο αυτοματισμού (με μετατροπέα συχνότητας, ρυθμιστή, τροφοδοτικό 24 VDC)
 • διάφραγμα αέρος (shut-off) με σερβοκινητήρα
 • ανιχνευτής καπνού
 • περίβλημα με πάνελ σάντουιτς μόνωσης
 • πίνακας ελέγχου
 • κύριος διακόπτης

Version 2 – iSWAY-WFC® – μονάδα της οποίας ο σχεδιασμός επιτρέπει την εγκατάσταση απευθείας στον τοίχο του κτιρίου, μεταξύ του χώρου που προστατεύει και του περιβάλλοντος. Ο πίνακας αυτοματισμού (SzA-FCK) παραδίδεται ξεχωριστός και πρέπει να συνδεθεί με τη μονάδα επί του έργου.

Τα εξαρτήματα της μονάδος iSWAY-WFC®

 • ανεμιστήρας με inverter
 • Διάφραγμα αέρος (shut-off) με σερβοκινητήρα
 • ανιχνευτής καπνού
 • τηλεσκοπικό κανάλι για εγκατάσταση σε τοίχο
 • σίτα
 • πάνελ επιθεώρησης
 • ερμάριο αυτοματισμού SzA-FCK ξεχωριστά από τη μονάδα (με μετατροπέα συχνότητας, ρυθμιστή, τροφοδοτικό 24 VDC, braking resistor)

Version 3 – iSWAY-RFC® μονάδα σχεδιασμένη για εγκατάσταση στην οροφή ή σε όδευση αεραγωγών. Μπορεί να εγκατασταθεί εσωτερικά ή εξωτερικά του κτιρίου. Ο πίνακας αυτοματισμού (SzA-FCK) παραδίδεται ξεχωριστός και πρέπει να συνδεθεί με τη μονάδα επί του έργου.

Τα εξαρτήματα της μονάδος iSWAY-RFC®:

 • ανεμιστήρας με inverter
 • ανιχνευτής καπνού (προαιρετικό)
 • διάφραγμα αέρος (shut-off) με σερβοκινητήρα και ανιχνευτή καπνού (προαιρετικό)
 • CPD-B στόμιο εξωτερικό για εισαγωγή αέρα (για εγκατάσταση σε οροφή)
 • CDH-K ή az ZS στόμιο εισαγωγής αέρα (για οριζόντια εγκατάσταση)
 • διαφράγματα για εισαγωγή από δύο κατευθύνσεις
 • ερμάριο αυτοματισμού SzA-FCK ξεχωριστά από τη μονάδα (με μετατροπέα συχνότητας, ρυθμιστή, τροφοδοτικό 24 VDC, braking resistor