Πιστοποίηση - Κλάση του Fire Damper

9/2/2022

Η ανησυχία για την ασφάλεια, την υγεία και τις ζωές των ανθρώπων που χρησιμοποιούν δημόσια κτίρια οδήγησε στην ανάπτυξη και την τυποποίηση συστημάτων και υλικών προστασίας από την φωτιά. Καθώς τα συστήματα εξαερισμού που παρέχουν άνεση και ασφάλεια πρέπει να χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα και ανθεκτικότητα, τα διαφράγματα πυρασφάλειας (fire dampers) πρέπει να πληρούν διάφορες νομικές απαιτήσεις με τη μορφή προτύπων. Λόγω της ανάπτυξης συστημάτων παθητικής πυρασφάλειας και των επιμέρους εξαρτημάτων τους, κάθε στάδιο των εργασιών – δηλαδή ο σχεδιασμός, η επιλογή και η σωστή εγκατάσταση – έχει γίνει μια μεγάλη πρόκληση.

Τα διαφράγματα φωτιάς (fire dampers) – εγκατεστημένα τόσο σε συστήματα αερισμού όσο και σε συστήματα ελέγχου καπνού – προστατεύουν από τη φωτιά, την υψηλή θερμοκρασία και τη διάδοση καπνού. Οι κύριες διαφορές των διαφόρων τύπων διαφραγμάτων πυρασφάλειας (fire dampers) είναι: η παρουσία κινητήρα με ελατήριο επαναφοράς (ή εναλλακτικά με απλό μηχανισμό ελατηρίου) και διάταξη θερμικής απελευθέρωσης (ηλεκτροθερμικό εύτηκτο).

Ο κύριος σκοπός των διαφραγμάτων πυρκαγιάς (fire damper) που χρησιμοποιούνται στον αερισμό είναι να απομονώσουν μια περιοχή που έχει τυλιχθεί στη φωτιά από το υπόλοιπο κτίριο. Για να συμβεί αυτό, πρέπει να διακοπεί η παροχή ρεύματος στο διάφραγμα φωτιάς από το σύστημα πυρασφάλειας ή εάν δεν επιτευχθεί αυτή η περίπτωση, θα κλείσει το fire damper μέσω του ηλεκτροθερμικού εύτηκτου που θα λειτουργήσει όταν η θερμοκρασία φτάσει στους 72C. Τα διαφράγματα πυρασφάλειας (fire damper) λειτουργούν πάντα με τον ίδιο τρόπο κάθε φορά που εμφανίζεται πυρκαγιά: το διάφραγμα κλείνει, απομονώνει μια περιοχή που έχει τυλιχθεί στη φωτιά και παραμένει κλειστό, χωρίς τη δυνατότητα επιστροφής σε ανοιχτή θέση.

Εάν το έργο απαιτεί το άνοιγμα του διαφράγματος πυρασφαλείας κατά τη διάρκεια πυρκαγιάς ή μεταφοράς θερμών αερίων, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένας διάφραγμα για συστήματα ελέγχου καπνού (smoke control damper).

Όταν επιλέγουμε διαφράγματα πυρασφάλειας (fire dampers), πρέπει πρώτα να καθορίσουμε τις απαιτήσεις πυραντίστασης του προϊόντος. Χάρη στην ταξινόμηση της κλάσης του, μπορούμε να κάνουμε μια αρχική επιλογή, η οποία συνίσταται στην επαλήθευση για πόσο χρονικό διάστημα το προϊόν διατηρεί τις τιμές αντοχής στη φωτιά (E), θερμικής μόνωσης (I) και αντίστασης καπνού (S).

Στη συνέχεια, θα πρέπει να εξετάσουμε διάφορες πτυχές και περιορισμούς που προκύπτουν από την ταξινόμηση και την πιστοποίηση. Οι κατασκευαστές δοκιμάζουν τα προϊόντα τους σε συγκεκριμένες συνθήκες σε συγκεκριμένο τύπο τοίχου (τοιχοποία μπετόν/τούβλο, γυψοσανίδες, δώμα κ.λπ.) με συγκεκριμένο πάχος και περίβλημα.

Αυτοί οι όροι καθορίζονται σε έγγραφα ταξινόμησης και εκθέσεις μελετών που εκδίδονται για κάθε διάφραγμα πυρασφαλείας που διατίθεται στην αγορά. Πριν χρησιμοποιήσετε ένα συγκεκριμένο fire damper σε ένα έργο, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις που καθορίζονται στο εγχειρίδιο λειτουργίας και συντήρησης. Παρόμοιος περιορισμός ισχύει για την ταξινόμηση των αεραγωγών.