Πώς να εγκαταστήσετε σωστά ένα διάφραγμα πυρασφάλειας – fire damper

5/1/2023

Τα διαφράγματα φωτιάς (fire damper) παίζουν σημαντικό ρόλο στην πυρασφάλεια ενός κτιρίου, σταματώντας την μετάδοση του καπνού και της φωτιάς σε άλλους χώρους. Είναι πολύ σημαντικό η εγκατάσταση του να είναι σωστή, βοηθώντας να κάνει σωστά την δουλειά του.

Το άνοιγμα στον τοίχο πρέπει να είναι μεγαλύτερο από το fire damper και η διάσταση του κενού περιμετρικά υπολογίζετε ανάλογα το υλικό στήριξης που θα χρησιμοποιηθεί (πετροβάμβακας κλπ.) Το κενό περιμετρικά πρέπει να έχει ίσες αποστάσεις από τον τοίχο ο άξονας πρέπει να είναι ίσιος για να μπορέσει να συνδεθεί με τον αεραγωγό ευθύγραμμα.

Σε fire damper με επιφάνεια μεγαλύτερη από 1m2, προτείνετε η χρήση σφηνών και αποστατών για προστασία από συμπίεση κατά την εγκατάσταση. Το κενό περιμετρικά από το σώμα του fire damper πρέπει να γεμιστεί με υλικό που προτείνετε από τον κατασκευή.

Εφόσον στερεωθεί το fire damper, θα πρέπει να δοκιμαστεί χειροκίνητα το άνοιγμα και το κλείσιμο του, πριν συνδεθούν αεραγωγοί και γίνει πιο δύσκολη η τυχόν επέμβαση που μπορεί να χρειαστεί.