Κουπόλα τύπου πολύφυλλου για εγκατάσταση στη κορυφή του κλιμακοστασίου


Mε διάσταση 1500×1000 (1.5m2). Η διάσταση μπορεί να αλλάξει σύμφωνα με τις απαιτήσεις του έργου, αρκεί να έχει επιφάνεια 1.5m2 όπως ορίζει το Προεδρικό Διάταγμα 41/2018 του νέου κανονισμού πυροπροστασίας κτιρίων.

Τεχνικά χαρακτηριστικά κουπόλας

 • Πτερύγια από προφίλ αλουμινίου
 • Βάση από γαλβανισμένη λαμαρίνα με ύψος 150mm
 • Περιμετρική φλάντζα 100mm
 • Έλεγχος κουπόλας με ένα ηλεκτρικό κιητήρα 24V DC με κατανάλωση 0,8A

Πιστοποιημένο κατά CE σύμφωνα με EN 12101-2 πληρεί τα παρακάτω

 • Re1000 – Λειτουργικά αξιόπιστο και δοκιμασμένο για να ανοίξει και να κλείσει 1000 φορές σε περίπτωση αποκαπνισμού και 10 000 φορές σε περίπτωση καθημερινού αερισμού
 • WL1500 – Επιχειρησιακή βεβαιότητα λειτουργίας κουπόλας σε ανέμους που δημιουργούν πίεση έως και 1500Pa
 • T(00) – Ορθή λειτουργία της κουπόλας σε εξωτερικές θερμοκρασίες έως και 0°C
 • B300 – Δυνατότητα λειτουργίας κουπόλας με υψηλής θερμοκρασίας καπνού έως και 300°C
 • SL0 – Δυνατότητα λειτουργίας κουπόλας σε περίπτωση χιονόπτωσης η οποία ασκεί δύναμη της τάξεως 0N/m2

Πίνακας ελέγχου αποκαπνισμού

Ο πίνακας ελέγχου ενεργοποιεί την κουπόλα ή τις κουπόλες, βασιζόμενος στο σήμα εισόδου από αισθητήρια καπνού/θερμότητας, από μπουτόν πυρκαγιάς ή από εξωτερικό πίνακα ελέγχου (BMS ή πυρασφάλεια).

Ο πίνακας δέχεται τροφοδοσία 230V AC και μέσω μετασχηματιστή παρέχει 24V DC στον κινητήρα της κουπόλας. Διαθέτει μπαταρίες ικανές για αυτοτροφοδοσία σε περίπτωση απώλειας τάσης έως και 72 ώρες. Σε αυτό το διάστημα μπορεί να ανοίξει τις κουπόλες μια φορά.

Τεχνικά χαρακτηριστικά πίνακα ελέγχου

 • Τροφοδοσία 230V AC 50 Hz
 • Έξοδος 24V DC (max 5A) για τον κινητήρα της κουπόλας
 • Βαθμός προστασίας IP54
 • Είσοδος σήματος από BMS ή πίνακα πυρασφαλείας
 • Μπαταρία για αυτοτροφοδοσία για 72 ώρες
 • Διαστάσεις πίνακα 300x300x150mm
 • Πιστοποιημένο κατά EN 12101-1