Φυγοκεντρικοί ανεμιστήρες, Impulse και Jet Fans F400-F300


Φυγοκεντρικοί ανεμιστήρες, Impulse και Jet Fans F400-F300 κατασκευασμένοι ειδικά εξαγωγή υπέρθερμου αέρα/καπνού αλλά και εξαερισμού/αερισμού. Εφαρμόζεται συνήθως σε υπόγεια γκαράζ με χαμηλό ύψος, αποφεύγοντας την εγκατάσταση αεραγωγών . Η εφαρμογή απαιτεί μελέτη CFD από το εργοστάσιο.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

  • - Διαστάσεις Φ315 έως Φ450 (jet fans)
  • - IP55 μοτέρ 2 ταχυτήτων, isolation class H
  • - Πυραντοχή 2 ώρες 400°C για 2 ώρες σύμφωνα με ΕΝ 12101-3 (F400 120’) ,διαθέσιμο και σε F300/60