Αξονικοί ανεμιστήρες F400-F300


Αξονικοί ανεμιστήρες F400-F300 κατασκευασμένοι ειδικά για εξαγωγή υπέρθερμου αέρα/καπνού και αερισμό-εξαερισμό. Δυνατότητα εγκατάστασης εντός κουτιού με 50mm (θερμοακουστικά πανέλα M1).

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • Διαστάσεις Φ315 έως Φ1600
 • Short – Long Casing (δυνατότητα θυρίδας επίσκεψης στο long casing)
 • IP55 μοτέρ 2 ταχυτήτων, isolation class H
 • Πυραντοχή 2 ώρες 400°C για 2 ώρες σύμφωνα με ΕΝ 12101-3 (F400 120’) ,διαθέσιμο και σε F300/60

Εξαρτήματα

 • Κιτ στήριξης στο έδαφος (ποδαράκια)
 • Αντικραδασμικά
 • Αντεπίστροφο
 • Εύκαμπτες φλάντζες σύνδεσης (πανιά)
 • Γρίλια προστασίας
 • Ηλεκτρολογικός διακόπτης (σέρβις)
 • Κώνος για καλύτερη απόδοση σε ελεύθερη εξαγωγή ή εισαγωγή αέρα