Αεραγωγοί αποκαπνισμού τύπου Single Compartment

Οι αεραγωγοί αποκαπνισμού τύπου Single Compartment είναι ορθογώνιοι χαλύβδινοι αεραγωγοί τύπου Single Compartment που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εξαγωγή καπνού και θερμότητας σε ειδικά συστήματα ελέγχου διάδοσης καπνού και θερμότητας εντός μιας πυράντοχης ζώνης. Τα single compartment είναι πιστοποιημένα να εγκαθίστανται μόνο οριζόντια.

Οι αεραγωγοί τύπου έχουν υπο-προιόντα όπως στόμια, ηχοαποσβεστήρες που μπορούν να συνδεθούν στο ίδιο σύστημα αεραγωγών.

Το σύστημα προσφέρει δυνατότητα διπλής χρήσης, ως σύστημα γενικού αερισμού αλλά και ως σύστημα αποκαπνισμού σε περίπτωση πυρκαγιάς εντός της ζώνης. Μπορεί να σταθεί ως ανεξάρτητο σύστημα μιας ζώνης ή μπορεί να συνδεθεί και με άλλα συστήματα άλλων ζωνών. Για την εξοικονόμηση ενέργειας ή τη μείωση θορύβου, το σύστημα μπορεί να μονωθεί εάν χρησιμοποιείται ως γενικό σύστημα αερισμού. Η μόνωση μπορεί να εγκατασταθεί μόνο στην εξωτερική επιφάνεια των αεραγωγών.

  • - Οι αεραγωγοί αποκαπνισμού SDS (single compartment) φέρουν πιστοποίηση κατά EN 13501-4+A1:2010 και φέρουν κλάση πυραντοχής E600120(h0)S1500single, είναι μη εύφλεκτα και επιβραδύνουν τη φωτιά.
  • - Τα στηρίγματα SDS-KE και SDS-KEP φέρουν κλάση B-s1,d0 αντίδραση σε περίπτωση φωτιάς σύμφωνα με το πρότυπο EN 13501-1+A1:2010.
  • - Οι αεραγωγοί τύπου SDS εγκαθίστανται μόνο οριζόντια και μπορούν να εξάγουν καπνό σε θερμοκρασία χαμηλότερη των 600°C. Το επιτρεπόμενο εύρος πίεσης λειτουργίας είναι από -1500Pa έως +500Pa.

Παρακάτω η λίστα προϊόντων που μπορούν αν εγκατασταθούν στο σύστημα αεραγωγών τύπου

  • - Εξαρτήματα αεραγωγών (γωνιές, συστολικά, Τ, κτλπ)
  • - Αεραγωγοί αντιστάθμισης θερμικής διαστολής
  • - Αντισταθμιστές θερμικής διαστολής
  • - Ηχοαποσβεστήρες
  • - Θυρίδες επίσκεψης
  • - Γρίλιες εισαγωγής και εξαγωγής αέρα
  • - Διαφράγματα ελέγχου για τις γρίλιες εισαγωγής και εξαγωγής αέρα