Φυγοκεντρικοί ανεμιστήρες (plug fan) F400-F300 εντός κουτιού


Φυγοκεντρικοί ανεμιστήρες (plug fan) F400-F300 εντός κουτιού κατασκευασμένοι ειδικά για εξαγωγή υπέρθερμου αέρα/καπνού και αερισμό-εξαερισμό.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • Διαστάσεις Φ315 έως Φ800
 • IP55 μοτέρ 2 ταχυτήτων, isolation class H, F
 • Πυραντοχή 2 ώρες 400°C για 2 ώρες σύμφωνα με ΕΝ 12101-3 (F400 120’) ,διαθέσιμο και σε F300/60
 • Διαθέσιμο και για σύνδεση με ορθογώνιους αεραγωγούς

Εξαρτήματα

 • Κιτ στήριξης στο έδαφος (ποδαράκια)
 • Αντικραδασμικά
 • Αντεπίστροφο
 • Εύκαμπτες φλάντζες σύνδεσης (πανιά)
 • Γρίλια προστασίας
 • Ηλεκτρολογικός διακόπτης (σέρβις)
 • Κώνος για καλύτερη απόδοση σε ελεύθερη εξαγωγή ή εισαγωγή αέρα