Φυγοκεντρικοί ανεμιστήρες οροφής F400-F300 τύπου μανιταριού


Φυγοκεντρικοί ανεμιστήρες οροφής F400-F300 τύπου μανιταριού κατασκευασμένοι ειδικά για εξαγωγή υπέρθερμου αέρα/καπνού και αερισμό-εξαερισμό.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

  • - Διαστάσεις Φ315 έως Φ1000
  • - IP55 μοτέρ 2 ταχυτήτων, isolation class F
  • - Πυραντοχή 2 ώρες 400°C για 2 ώρες σύμφωνα με ΕΝ 12101-3 (F400 120’) ,διαθέσιμο και σε F300/60
  • - Διαθέσιμο με εξαγωγή καπνού/θερμού αέρα οριζόντια ή κάθετα

Εξαρτήματα

  • - Αντικραδασμικά
  • - Βάση στήριξης
  • - Γρίλια προστασίας