Διαφράγματα διαχείρισης καπνού μονόφυλλα (κλαπέ)


Διαφράγματα Ελέγχου Καπνού – Smoke Damper τύπου μονόφυλλα (κλαπέ) για εγκατάσταση σε πυράντοχα χωρίσματα ή αεραγωγούς για τον έλεγχο της απόρριψης καπνού και θερμού αέρα από τον ένα χώρο στον άλλον. Πιστοποιημένο κατά CE σύμφωνα με τα πρότυπα EN 12101-8, 13501-4, 1366-2, 1366-10 και κλάση C αεροστεγανότητας EN 1751.

Κλάση πιστοποίησης ως διάφραγμα ελέγχου καπνού EI 120 (vew-how-i↔o) S1500C10 000AAmulti

Τρόποι λειτουργίας

  • Ηλεκτροκίνητο 24V AC/DC ή 230V AC

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

  • Διαστάσεις: Ορθογώνια από 200x200mm έως 1500x1000mm (για μεγαλύτερες διαστάσεις εγκαθίστανται ως συστοιχία)
  • Πιστοποιημένα για πυραντοχή EIS120 (2 ώρες)
  • Διαθέτει μικροδιακόπτες ένδειξης θέσης
  • Δυνατότητα επικοινωνίας BMS μέσω Modbus RTU, BACnet MS/TP, LonWorks