Διαφράγματα πυράντοχα εκτόνωσης πίεσης


Πυράντοχο διάφραγμα εκτόνωσης πίεσης

Το πυράντοχο διάφραγμα εκτόνωσης είναι ειδικά σχεδιασμένο να κρατάει σταθερή πίεση στον χώρο σε συνθήκες υπερπίεσης ή υποπίεσης που δημιουργούνται την ώρα της κατάσβεσης από το σύστημα κατάσβεσης (IG-55, Inergen, FM200, NOVEC 1230 etc.).

Πιστοποιημένο κατά:

  • EWCL5 (ISO Guide 65/67 System 5)
  • 4 ώρες πυραντίστασης σύμφωνα με EN1634-1:2014 και EN13501-2
  • Free Vent Area (FVA calculation) σύμφωνα με EN 13030:2001 και ΕΝ 13141-1:2004