Διαφράγματα πυρασφάλειας κουρτίνας

Διαφράγματα Πυρασφάλειας - Fire Damper τύπου κουρτίνας για εγκατάσταση σε πυράντοχα χωρίσματα την φραγή της φωτιάς από τον ένα χώρο στον άλλον. Πιστοποιημένο κατά CE σύμφωνα με τα πρότυπα EN 15650, EN 1366-2, EN13501-3.

Τρόποι λειτουργίας

  • Χειροκίνητο με εύτηκτο σύνδεσμο
  • Ηλεκτρομαγνήτης 24V DC (κλείνει το fire damper με απώλεια τάσης)
  • Σωληνοειδές 230V AC (κλείνει το fire damper με τροφοδοσία τάσης)

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

  • Διαστάσεις: Ορθογώνια 100x100mm έως 1475x1325mm (για μεγαλύτερες διαστάσεις εγκαθίστανται ως συστοιχία), δυνατότητα κυκλικού λαιμού από Φ100 έως Φ1000
  • Πιστοποιημένα για πυραντοχή E120 (2 ώρες)
  • Δυνατότητα τοποθέτησης μικροδιακόπτη ένδειξης θέσης
  • Προτείνετε εγκατάσταση θυρίδας επίσκεψης (αμόνωτη ή μονωμένη) στον αεραγωγού που συνδέετε με το fire damper