Στρογγυλοί ρυθμιστές μεταβλητής ροής RVT-R - VAV

Προβλεπόμενη χρήση

Οι ρυθμιστές VAV χρησιμοποιούνται για τον αυτόματο έλεγχο της ροής του αέρα στα συστήματα μηχανικού αερισμού και κλιματισμού. Οι ρυθμιστές RVT-R μπορούν να κατασκευαστούν σε δύο εκδόσεις όσον αφορά την ταχύτητα λειτουργίας. Στην τυπική έκδοση, ο χρόνος κοπής του κλείστρου του ρυθμιστή είναι 150 δευτερόλεπτα ή στη γρήγορη έκδοση είναι 3 δευτερόλεπτα.

Απόδοση

Το περίβλημα ή το κλείστρο του αποσβεστήρα ρύθμισης είναι κατασκευασμένο από PVC ή PPS. Αυτός ο ρυθμιστής, σύμφωνα με το PN-EN1751, έχει την κατηγορία διαρροής αέρα B1 (για Dn125 mm) ή B2 (για Dn160-500 mm). Ο ρυθμιστής με κατάλληλο ενεργοποιητή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συστήματα Smaylab.