Ρυθμιστές SMAY RVP-R - VAV

Χρησιμοποιώντας τα στοιχεία ελέγχου μπορούν να προσαρμόσουν ανάλογα τα διαφορετικά κέρδη/απώλειες θερμότητας στις ζώνες που εξυπηρετούνται σε σχέση με τον αριθμό των ατόμων που συγκεντρώνονται στη ζώνη και επίσης άλλους παράγοντες όπως τα κέρδη και οι απώλειες θερμότητας από τα παράθυρα.

Οι ρυθμιστές RVP-R μπορούν να παραχθούν σε δύο τύπους ως προς το χρόνο δράσης. Στην τυπική έκδοση, ο χρόνος που απαιτείται για τον πλήρη κύκλο (ανοιχτό έως κλείσιμο) είναι 150 δευτερόλεπτα, ενώ η μονάδα γρήγορης δράσης μπορεί να το κάνει αυτό σε 3 δευτερόλεπτα.

 

Στον ειδικό τύπο οι ρυθμιστές RVP-R μπορούν επίσης να ισχύουν για εργασία με μολυσμένο αέρα με ελαφρά διαβρωτικά αέρια (σύμφωνα με την Ταξινόμηση Διαβρωτικών Περιβάλλοντων ISO 12944 μέγ. κατηγορία C3).