Πυράντοχες γρίλιες αερισμού


Οι πυράντοχες γρίλιες αέρα επιτρέπουν στον αέρα να περνά ελεύθερα σε θερμοκρασία δωματίου μέσω ενός δομικού τμήματος παρέχοντας αερισμό ή εξαερισμό και αποτελεσματική προστασία από φλόγες, καπνό και αέρια σε περίπτωση πυρκαγιάς. Όταν εκτίθενται σε υψηλή θερμοκρασία, διογκώνονται και σχηματίζουν ένα στρώμα αφρού μη εύφλεκτο και ανθεκτικό σε κρούση, το οποίο είναι ένα μονωτικό στρώμα που εμποδίζει τη διείσδυση φλογών, καπνού και αερίων.

Μπορούν να εγκατασταθούν σε τοίχους, πόρτες, δάπεδα, συστήματα αερισμού/εξαερισμού, σε πυροδιαμερίσματα ή αγωγούς καλωδίων.

Πιστοποιημένο κατά ΕΝ 1363-1, ΕΝ 1366-3, ΕΝ 1634-1