Διαφράγματα Πυρασφάλειας Πολύφυλλα

Διαφράγματα Πυρασφάλειας - Fire Damper τύπου πολύφυλλα ιδανικά για εγκατάσταση σε πυράντοχα χωρίσματα την φραγή της φωτιάς, καπνού και θερμού αέρα από τον ένα χώρο στον άλλον. Πιστοποιημένο κατά CE σύμφωνα με τα πρότυπα EN 15650, EN 1366-2, EN13501-3.

Τρόποι λειτουργίας

  • Ηλεκτροκίνητο 24V AC/DC ή 230V AC με θερμοηλεκτρικό εύτηκτο

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

  • Διαστάσεις:200x200mm έως 1200x800mm (για μεγαλύτερες διαστάσεις εγκαθίστανται ως συστοιχία) , το ύψος είναι ανά 100mm λόγω της σταθερής διάστασης των πτερυγίων
  • Πιστοποιημένα για πυραντοχή EIS120 (2 ώρες)
  • Διαθέτει μικροδιακόπτες ένδειξης θέσης
  • Ο κινητήρας είναι τοποθετημένος εντός πυράντοχου κουτιού
  • Δυνατότητα εγκατάστασης σίτας – στομίου
  • Δυνατότητα επικοινωνίας BMS μέσω Modbus RTU, BACnet MS/TP, LonWorks