Διαφράγματα σταθερής παροχής CAV

Για εγκατάσταση εντός αεραγωγού για τη διατήρηση σταθερής παροχής αέρος σε πιέσεις από 50 έως 1000Pa. Χρησιμοποιείτε σε εγκαταστάσεις κλιματισμού και αερισμού στην προσαγωγή και στην απόρριψη αέρα. Η αυτόματη ρύθμιση της παροχής γίνεται μηχανικά μέσω ελατηρίου αποφεύγοντας τη κατανάλωση ενέργειας.