Πυράντοχο διάφραγμα εκτόνωσης πίεσης


Πυράντοχα διαφράγματα εκτόνωσης πίεσης για εκτόνωση της υπερπίεσης/υποπίεσης που μπορεί να δημιουργηθεί από το σύστημα κατάσβεσης με αδρανές αέριο (inert) ή halocarbon, προστατεύοντας τον χώρο από τυχόν ζημιές που μπορούν να προκληθούν.

  • Πιστοποίηση EWCL5 με πυραντοχή έως 4 ώρες σύμφωνα με EN 1634-1
  • Free Vent Area (FVA) σύμφωνα με BSRIA
  • Κλειστή Θέση στα 70Pa / πλήρες ανοιχτή θέση στα 100-125Pa
  • Κατάλληλα για χρήση με IG-55, Inergen,IG-541, FM-200, Novec 1230
  • Δυνατότητα εγκατάστασης σε οροφή (PRV-F)
  • 10 Χρόνια εγγύηση