Κουπόλες αποκαπνισμού (SHEV – Smoke Exhaust Ventilation)

12/1/2023

Δείτε παρακάτω παρουσίαση που αφορά σε κουπόλες αποκαπνισμού (SHEV – Smoke Exhaust Ventilation) από την εταιρία Scantech:

Όπως είναι γνωστό πλέον στους κατασκευαστές, σε όλες τις πολυκατοικίες άνω των 5 ορόφων είναι απαραίτητο από το Προεδρικό Διάταγμα 41/18 η εγκατάσταση κουπόλας αποκαπνισμού στην κορυφή του κτιρίου, με ελεύθερη επιφάνεια 1.5m2.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τις κουπόλες αποκαπνισμού που διαθέτουμε, πιστοποιημένες κατά CE με πιστοποίηση EN 12101-2 και κεντρικούς πίνακες ελέγχου αποκαπνισμού πιστοποιημένοι κατά EN 12101-10. Επίσης διαθέτουμε συνεργαζόμενο συνεργείο πιστοποιημένων εγκαταστατών για την ορθή εγκατάσταση της κουπόλας σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου.

Οι κουπόλες, εκτός από τον αποκαπνισμό μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για αερισμό του κλιμακοστασίου, χρησιμοποιώντας τον απαραίτητο αυτοματισμό και αισθητήρια.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε διαφορετικές λύσεις κουπόλων με ηλεκτρικούς ή πνευματικούς κινητήρες.

  • Για κάθετη εγκατάσταση σε τοίχο, τύπου παραθύρου

  • Για κάθετη και οριζόντια εγκατάσταση σε τοίχο ή δώμα, τύπου πολύφυλλου

  • Για οριζόντια εγκατάσταση σε δώμα με κλίση έως και 45°

Πηγή: B2GREEN